Aktivačně - stabilizační cvičení

Při lekcích individuálně vedeného cvičení vycházím z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace profesora Pavla Koláře (DNS).

Dbám na to, aby klient cviky prováděl při správném nastavení kloubů a páteře a co nejlépe zapojil hluboký stabilizační systém páteře. Při správné aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému, kam patří bránice, břišní svaly, svaly pánevního dna a hluboké svaly šíje a zad, dochází k ideálnímu zatížení kloubů a páteře při pohybu a tím se stává pohyb šetrnější pro naše tělo. Při cvičení využívám také velké míče, overbally, Thera - Bandy, pružné tahy a nestabilní plochy ( čočka, Bosu ). Výběr cviků vždy přizpůsobuji aktuálnímu zdravotnímu stavu a kondici klienta.

Cílem cvičení je postupná integrace nově naučených pohybových stereotypů do pracovní a sportovní činnosti a tím výrazné snížení pravděpodobnosti dalšího přetížení pohybového aparátu.

Před zahájením stabilizačního cvičení je nutné vstupní vyšetření, při kterém provedu podrobný kineziologický rozbor pohybového aparátu. Ze zjištěných funkčních změn a chybných pohybových stereotypů vychází konkrétní návrh cvičební jednotky.