O mně

Mgr. Renáta Svobodová Zahradová

Vzdělání:

 • 1994 – 1997 bakalářské studium léčebné rehabilitace a fyzioterapie LF UP Olomouc
 • 1999 – 2001 magisterské studium fyzioterapie specializace somatopsychoterapie FTVS UK Praha

Dosažená praxe:

 • 1997 – 1998 fyzioterapeut, v neurologické ambulanci Mudr. Šmídové v Olomouci, převážně dospělí pacienti
 • 1999 fyzioterapeut, Dětské centrum 90 Olomouc, děti s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
 • 2001 – 2011 FN Motol Praha, fyzioterapeut, klinika lůžkové a ambulantní dospělé a dětské rehabilitace, přednosta Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Během praxe jsem se účastnila v pozici asistenta praktické výuky na kurzech Vývojová kineziologie v manuální medicíně pod přímým vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 • 2011 – 2016 OLÚ Paseka, fyzioterapeut lůžkové a ambulantní rehabilitace převážně dospělých pacientů
 • od listopadu 2016 - soukromá praxe fyzioterapie pro děti a dospělé, rekondice a masáže

Absolvované kurzy:

 • Metoda L. Mojžíšové ( speciální techniky v gynekologii a porodnictví, kurz v rámci magisterského studia ), PhDr. J. Novotná (2001)
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. (2002 – 2006)
 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů podle prof. Karla Lewita, Mgr. Věra Verchozinová (2003)
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku A, B, C, RL-corpus Olomouc (2003 – 2004)
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení, Jarmila Čápová (2003)
 • Terapeutické využití Temtex tepu, Mgr. Jitka Kobrová (2017)
 • Diagnostika a Kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých, PhDr. Iveta Pallová, Ph. D. (2018)
 • Vestibulární rehabilitace, rehabilitace pacientů s poruchami rovnováhy, PhDr. Ondřej Čakrt, Ph. D. (2018)

Registrovaný fyzioterapeut u MZČR – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie