Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Pavla Koláře

Funkční diagnostický a terapeutický koncept, který využívá znalostí posturální ontogeneze dítěte (vývoj pohybu a držení těla v prvních měsících a letech života zdravého jedince). Vychází z toho, že lidská motorika je vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS).

DNS nabízí funkční pohled na vyšetření postury (držení těla) a pohybu jak zdravého, tak nemocného jedince.

Diagnostika postury a pohybu hodnotí kvalitu zapojení svalů stabilizačního systému páteře během stabilizace. Mezi svaly stabilizačního systému páteře patří bránice, břišní svaly, svaly pánevního dna a hluboké svaly šíje a zad.

Odhalení případné nedostatečnosti svalů stabilizačního systému páteře vytváří prostor pro cílený nácvik aktivace stabilizace a to v kvalitě, kterou spatřujeme u fyziologicky se vyvíjejícího dítěte.

Nácvik aktivace svalů stabilizačního systému páteře probíhá ve vývojových řadách.

Hlavní cíl konceptu DNS nespočívá jen v samotném cvičení, jeho specificitě nebo intenzitě jeho provádění, ale především v naučení vědomé kontroly nad naším držením těla a na integraci vycvičené stabilizační funkce do běžných denních činností, do pracovních a sportovních aktivit.


Vojtova metoda

Diagnostická a terapeutická metoda profesora Dr. Václava Vojty.

Motorický vývoj dítěte je spontánní, automatický a závislý na zrání centrální nervové soustavy (CNS). V případě poškození CNS nebo pohybového aparátu může být spontánní vývoj blokován.

Při včasném zahájení terapie Vojtovou metodou, při které se aktivují globální vrozené pohybové vzory (reflexní plazení a reflexní otáčení), tím ovlivňujeme i nejvýše uložená motorická centra CNS, aktivujeme dílčí vzory motorické ontogeneze a umožníme dítěti zdravý motorický vývoj.
Diagnostika a terapie funkčních poruch podle Lewita

Přesná funkční diagnostika pohybové soustavy pomáhá odhalit funkční poruchy svalů a dalších měkkých tkání a kloubů, chybné pohybové stereotypy, které často vedou ke svalové dysbalanci. K ošetření diagnostikovaných funkční poruch se používají techniky měkkých tkání, mobilizace kloubů a páteře, postizometrická relaxace s následným zácvikem klienta do autoterapie.

Senzomotorická stimulace

Cvičení na labilních plochách (míče, čočka, Bosu a jiné nestabilní plošiny) podporuje svalovou koordinaci a rovnováhu, zlepšuje stabilizaci těla při stoji a chůzi, využívá se nejen ve fyzioterapii, ale při fitness tréninku a ve sportu.

Klappovo lezení

Dynamické cvičení vycházející z polohy na čtyřech (lezení po čtyřech – kvadrupedální lokomoce), kdy je opora těla rozložena na všechny končetiny, odlehčí se páteř a prvky mobilizační, korekční, posilovacíprotahovací, vyplývající ze cvičení, vedou k posílení svalového korzetu trupu a lepšímu držení těla při stoji a chůzi.

Indikace

  • vadné držení těla (VDT)
  • funkční skoliózy
  • skoliózy do 30°
  • funkční poruchy pohybového aparátu
  • m. Schoermann


Metoda Ludmily Mojžíšové

Úspěšná metoda v léčbě funkční sterility u žen. Sestava cvičení je zaměřená na harmonizaci svalového napětí, na vyvážení svalové nerovnováhy především v oblasti trupu a pánve. Nedílnou součástí metodiky je mobilizace žeber a páteře, ošetření svalů pánevního dna a kostrče.

Indikace

  • funkční sterilita u žen
  • dysfunkce pánevního dna a inkontinence u žen (po porodu, v období klimakteria)
  • funkční skoliózy
  • bolestivá kostrč
  • bolesti zad, bolesti hlavy


Kineziotaping

Progresivní metoda, která se stala obvyklou součástí rehabilitační léčby nejen sportovců, ale i běžné populace. Pracuje s pružnými lepícími páskami - kinezio tapy. Způsob lepení kinezio tapu závisí na cíli, kterého chceme dosáhnout - prodloužení efektu terapie, snížení otoku, zmírnění bolesti, snížení svalového napětí, inhibice nebo facilitace svalu.