Fyzioterapie dětí

Při vstupním vyšetření provedu podrobný kineziologický rozbor, ze kterého vychází cílená terapie. U miminek na začátku každé terapie provádím klinické vyšetření motorického vývoje ( motorické schopnosti a dovednost dítěte).

Nabízím možnost fyzioterapie miminek v jejich domácím prostředí.