Fyzioterapie dospělých

Při vstupním vyšetření provádím kineziologický rozbor pohybového aparátu, včetně podrobné diagnostiky kvality zapojení svalů stabilizačního systému páteře během stabilizace při statické i dynamické zátěži podle konceptu DNS. Na základě odhalených funkčních změn, posturálních odchylek a chybných pohybových stereotypů navrhnu terapii a cílený nácvik aktivace svalů stabilizačního systému páteře, provedu zácvik klienta do autoterapie a cvičení vždy s ohledem na aktuální zdravotní stav a kondici klienta.

Následující terapie vychází ze vstupního vyšetření a předcházejícího ošetření a zácviku klienta.