Kompenzační cvičení pro děti

Přetížení pohybového aparátu u dětí, které se může projevit bolestmi hlavy, zad, zhoršením koncentrace ve škole nebo i snížením sportovního výkonu, vzniká často jako důsledek chybných pohybových stereotypů, jejichž příčinou může být neideální psychomotorický vývoj, nesprávné pohybové návyky jako je dlouhé sezení u počítače, tabletů, mobilních telefonů a v neposlední řadě jednostranná sportovní zátěž.

Při lekcích individuálně vedeného cvičení vycházím z konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace profesora Pavla Koláře (DNS).

Dbám na to, aby dítě cvičilo v ideálním nastavení kloubů a páteře s co možná nejlepší aktivací svalů hlubokého stabilizačního systému páteře. Cvičení je doplněno o protahovací a koordinační prvky vždy podle individuálních potřeb a dovedností dítěte.

Cílem cvičení je předcházet nebo kompenzovat přetížení pohybového aparátu a pozitivně ovlivnit proces zrání a růstu dítěte.

Před zahájením kompenzačního cvičení je nutné vstupní vyšetření, při kterém provedu podrobný kineziologický rozbor pohybového aparátu. Ze zjištěných funkčních změn a chybných pohybových stereotypů vychází konkrétní návrh cvičební jednotky.